ETİK VE AHLAK

Etik ve Ahlak kavramları ,günümüzde en çok kullanılan kelimeler arasında yer alır. Çoğumuz bu iki kelimeyi kullanırken aradaki farklara pek de dikkat etmeyiz. Etik, Ahlâk kavramının modern/seküler versiyonu mudur? Nedir aralarındaki bu fark?

Medya etiği, avukatlık etiği, tıp etiği gibi birçok meslekte kullanılan etik kavramının tanımı : İnsanın ve toplumun mutlak iyiye ve mutluluğa ulaşması için davranışların nasıl olması gerektiği hakkında düşünen, fikirler geliştiren bir felsefe sorunudur. Günümüzdeki toplumsal davranış kurallarıdır . Bu mutlak iyi ve mutluluk ise “akıl yoluyla ” gelişebilir ,değişebilir.

Ahlâk ise kültürün, dinin, coğrafyanın etkisinde topluma vs. bireye mümkün olduğunda fazla fayda vermek amacıyla kişilerin davranışlarını düzenleyen hayat kuralları ve kişinin karakterini değerlendiren bir olgudur.

Etik değerini akıldan alır ve dolayısıyla değişkendir. Ahlâk ise değerlerini bulunduğu dinin veya kültürün kutsal öğretilerinden alır ve bu öğretiler değişmediği sürece sabit kalır .

Kısaca etik ahlakın teorisi, ahlak ise etiğin pratiğidir…

Günümüz toplumlarına bakıldığında bu kavramların gereği gibi kullanılmadığı ve artan yozlaşmayla birlikte topluma bu değerlerin yabancılaştırıldığı görülüyor.
Belirlenen ve verilen eğitimde niteliğin düşmesiyle birlikte “ortak aklın ” pek önemsenmediği etik ve ahlak felsefesinin üstüne birikim yapılamadığı toplumlarda ahlakı çöküş kaçınılmaz olur.

Tarihsel süreçle birlikte sürekli devinimlerle bu olgular üzerinde birçok filozof ve ünlü düşünürler çeşitli araştırmalar yapmıştır. Örneğin İ.Kant, D.Hume… Keza Aristo ve Platon gibi ünlü düşünürler de bu konular üstünde çalışmışlardır.
Bunun gibi tarihsel birikimlerle günümüz çalışmalarının bir araya getirilmesiyle toplum sosyolojisindeki birtakım ahlak ve etik sorunlarının temel yapıtaşları da çözümlenecektir…

SÜMEYYE GÜNEY

Menü