GÜVENLİ BAĞ
Çocukluk çağında yetersiz ebeveyne maruz kalmak sizi değersizlik hissi, özgüvensizlik, yetersizlik hissi ve öz saygıda eksiklikler yaşamanıza neden olan ruhsal sıkıntılara neden olur. Sık sık depresyona girer ve kendinizi eksik hissedersiniz. Puzzel parçalarını birleştirmekte zorlanacağınız anlar yaşarsınız. Fark etmeden onay alma ihtiyacı hisseder vicdanen sorguya geçersiniz. Kendinizle çeliştiğiniz anlamlandıramadığınız ruhsal çökkünlükleriniz fazlasıyla artar.
İnsanoğlu yetişkinlik dönemlerinde bazı soruların cevabını almak ister çünkü belirsizlikle mücadele etme şekli, soyut görüneni somut kılma ve anlamlandırma. Anlam arama arayışı yetişkinlikte fazlası ile artar.
Gelelim yetersiz ebeveyn tanımına sizi ruhsal ve duygusal olarak besleyemeyen, maddi ve manevi çıkarlarınızı korumamış, çocukların çocuk olduğunu kabul etmeden çocuk yetiştiren, OKB’li anneye maruz kalma, dominant anne-baba, ebeveyn yetersiz duygusal ve fiziksel bakım verme becerisi vs. bunlar çocuklarda kişilik gelişip kimlik oturmaya başladığı dönemlerde çocuğun ruhsal doygunluk ve duygusal olarak beslenememesine sebep olur. Yetişkinliğinde duygusal ve ruhsal yoksunluklar ortaya çıkar.
Anne ile güven üzerine kurulamayan bağ; kaygılı güvensiz bağlanma, kaçıngan güvensiz bağlanma ve darmadağın güvensiz bağlanma stillerinden herhangi birini kodlayacaktır.
Bebeklik döneminde bebeğin fiziksel bakımının yanı sıra duygusal ihtiyaçları zamanında ve tutarlı bir şekilde verilmelidir.
Çocuk yetiştirirken güvenli bağı sağlayıp devamlılığı geliştirirsek kendinden emin, ne istediğini bilen, kendi başına ve toplumla iç içe olarak yaşamında güvenli bireyler yetiştirmiş oluruz.

Menü